60,00 

Αρχικό Setup

One Time Payment. Αρχικό κόστος δημιουργίας λογαριασμού.

0 Products
For
Unlimited Ημέρες
60,00  /day

Δημιουργία .xml σε Woocommerce

Με την αγορά του συγκεκριμένου πακέτου, αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για εσάς το απαραίτητο .xml για την διασύνδεση του Eshop σας. *Μόνο για Woocommerce

0 Products
In every 1 day
30,00  /month

Φιλοξενία + Διαφήμιση Προϊόντων = 1000

Φιλοξενία + Διαφήμιση έως 1.000 προϊόντων στην σελίδα μας.

1000 Products
In every 1 month
38,00  /month

Φιλοξενία + Διαφήμιση Προϊόντων = 2000

Φιλοξενία + Διαφήμιση έως 2.000 προϊόντων στην σελίδα μας.

2000 Products
In every 1 month
20,00  /month

Φιλοξενία + Διαφήμιση Προϊόντων = 500

Φιλοξενία + Διαφήμιση έως 500 προϊόντων στην σελίδα μας.

500 Products
In every 1 month
50,00  /month

Φιλοξενία + Διαφήμιση Προϊόντων = 5000

Φιλοξενία + Διαφήμιση έως 5.000 προϊόντων στην σελίδα μας.

5000 Products
In every 1 month
10,00  /month

Φιλοξενία Προϊόντων = 1000

Φιλοξενία έως 1.000 προϊόντων στην σελίδα μας.

1000 Products
In every 1 month
13,00  /month

Φιλοξενία Προϊόντων = 2000

Φιλοξενία έως 2.000 προϊόντων στην σελίδα μας.

2000 Products
In every 1 month
7,00  /month

Φιλοξενία Προϊόντων = 500

Φιλοξενία έως 500 προϊόντων στην σελίδα μας.

500 Products
In every 1 month
20,00  /month

Φιλοξενία Προϊόντων = 5000

Φιλοξενία έως 5.000 προϊόντων στην σελίδα μας.

5000 Products
In every 1 month